KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

UNIKALNE WYDAWNICTWO DLA FILMOWCÓW

PREMIERA SPRZEDAŻY OD 30 WRZEŚNIA 2020
PRZEDSPRZEDAŻ TOMU IV - 06.07.2020

 

 CYKL WYDAWNICZY: TOMY I-VI

KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

TOM I
PRODUKCJA: ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

AKTUALIZACJA TREŚCI

Książka o procesie produkcji opisująca kompleksowo wszystkie zagadnienia organizacyjne. Od pomysłu na scenariusz do finalnej kopii wzorcowej gotowej do dystrybucji na wielu polach eksploatacji.

TOM II
FINANSOWANIE:
BUDŻET I KOSZTORYS

AKTUALIZACJA TREŚCI

Książka opisująca zasady finansowania produkcji i kalkulacji kosztorysu filmu fabularnego
w oparciu o szablon kosztorysu PISF.

PIERWSZA PUBLIKACJA PODAJĄCA SPOSÓB WYLICZANIA WSZYSTKICH STAWEK & FILM FACTORS

TOM III
DYSTRYBUCJA:
POLA EKSPLOATACJI I MONETYZACJA

W SPRZEDAŻY

Książka opisująca proces, inwestycje, strategie i skalę dystrybucji filmu, uwzględniając klasyczny windowing oraz windowing modyfikowany przez nowe media.


AKTUALIZACJA PO PANDEMII III-IX'20

TOM IV
PRAWO AUTORSKIE: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

W SPRZEDAŻY

Książka opisująca zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem zapisów prawa autorskiego - case studies, problemy, wątpliwości i ryzyka.

TOM V
EKIPA FILMOWA: PRAWA I OBOWIĄZKI
BONUS: SŁOWNIK TERMINÓW FILMOWYCH

W PRZYGOTOWANIU

Wykaz podstawowych obowiązków członków ekipy filmowej
podczas realizacji filmu na różnych etapach produkcji. Opracowanie poprawione
i uzupełnione o nowe zawody i specjalności. Unikatowy słownik terminologii filmowej
z uwzględnieniem współczesnej techniki i technologii

TOM VI:
KRÓTKI METRAŻ:
PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

W PRZYGOTOWANIU

Opis zagadnień związanych z produkcją, finansowaniem i promocją krótkometrażowego filmu fabularnego połączony z analizą rynku dystrybucji tego typu produkcji oraz ich funkcji w edukacji młodych filmowców

 
Books On Shelf

PARTNERZY MERYTORYCZNI

WSPÓŁPRACA PROGRAMOWA

Wydawca i autor serdecznie dziękuje za wsparcie licznym instytucjom, które pomogły stworzyć ten ambitny projekt. Dzięki Wam materiał zawarty w publikacji może ujrzeć światło dzienne.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

PROJEKT POWSTAJE PRZY WSPÓFINANSOWANIU PISF

PROGRAM OPERACYJNY UPOWSZECHNIANIE KULTURY I EDUKACJA

 

KONTAKT

JEŚLI MASZ PYTANIA - NAPISZ DO WYDAWCY

Email:

  • Facebook
  • LinkedIn
 

KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

Warszawa

© 2017-2020 KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO / WYDAWCA: Cineo Publishing / marka Cineo Studio Sp. z o.o.